Pravoslavné kláštery

Pravoslavné kláštery


Pokračování v duchovní cestě a v energiích tajemných míst. A zároveň možná i nejintenzivnější podívání se do svého nitra. Na tomto fascinujícím místě, v pohoří Ovčar-Kablar, se nachází desítky klášterů pocházející z doby od 14. století. Jejich umístění ve zdejších horách, na úbočí svahů či ve přímo skalách jsou opravdovým mistrovským dílem. Budou Vás přitahovat svou nepopsatelnou krásou, odlehlostí i decentností. Návštěva některých klášterů pak bude hlubokým prožitkem na celý život.

Pohoří Ovčar-Kablar


Jedná se o členitou a kopcovitou oblast, se strmými a skalnatými svahy hor, vytvářející soutěsku. V jejím údolí protéká řeka Západní Morava a nad ním ční vrcholy Ovčar (985 m.n.m.) a Kablar (889 m.n.m.). Po zdolání nižšího ale o to hezčího vrcholu se nám naskytne nádherný výhled do této rokle. Nejdříve Vás uchvátí klikatící se tok řeky, potom i spousta klášterů na specifických místech. Jsou nepřehlédnutelné, budete je mít před sebou jako na dlani.

Chrám sv. Sávy


V hornatém a o to hůř přístupném terénu tohoto pohoří tehdejší stavitelé mistrně umístili a zároveň ukryli tyto pravoslavné kláštery, neboť je stavěli v době Osmanské říše (Turci, muslimové). Bylo jich zde postaveno okolo 300, dodnes se jich však zachovalo asi jen třicet. Umístění nejen tohoto svatostánku mluví za vše. Vždy se jedná o dokonalé místo, nádhernou kombinaci dané přírodní lokality a umu stavitelů. Opravdu fantastické scenérie.

Pravoslavná církev


Přibližně prvních 1000 let byla křesťanská církev jednotná. Později se však v Západořímské a ve Východořímské říši (Byzantská říše, posléze Osmanská) vyvíjela už rozdílným způsobem. V rámci těchto dvou církevních směrů docházelo k neshodám, které vyvrcholily v r. 1054 a vedly tak k rozdělení prvotní církve - tzv. Velké Schizma. Jako hlavní důvod se uvádí detail v učení o nejsvětější Trojici tzv. filioque, zmiňuje se však i boj o moc. Vedle církve římskokatolické tak nově vznikla pravoslavná církev, nazývána též východní či ortodoxní. Nejpočetnější je církev ruská, řecká, rumunská, srbská a bulharská.

Pravoslavná víra


Je odvozena z křesťanské víry v Jeruzalémě, ale je ovlivněna i z Konstantinopolu (dnešní Istanbul) ve Východořímské říši. V obou učeních se nenachází žádné zásadnější rozdíly ve vnímání víry. Liší se v samotném pojetí církve. Celkově se jedná o společenství 15-ti samosprávných církví řízených vlastním nejvyšším představitelem, a to buď patriarchou nebo arcibiskupem, oproti centralizované západní římskokatolické církve v čele s papežem. Samotný obřad (liturgie) je spíše zpívaný, v kostelech se při něm stojí. Nejsou zde sochy, zdi s freskami zdobí četné ikony a velkou zajímavostí je ikonostas.

Nikolje monastery


Klášter pocházející z 15. století a patřící mezi ty zdejší nejstarší zachované. Malebná oáza klidu poblíž řeky a zároveň jiný svět za zdmi a bránou tohoto posvátného místa. Spousta maličkostí Vás tu zpomalí až zastaví, i ten čas tam najednou začne plynout jinak. Každé místo má svou specifickou energii a sílu. Krásu. Pokud rádi pozorujete, budete nadšeni.

Jovanje monastery


Nádherný pravoslavný klenot zasvěcený sv. Janu Křtitelovi - St. John, the Baptist. Pochází z 16. století a velkou zajímavostí je, že kvůli hydroelektrárně byl kostel v 50. letech minulého století zbořen a posléze dokonale věrohodně postaven nový. Poznali byste to?

Klášter Nejsvětější trojice


Místa pro tyto svatostánky vybírali v minulosti opravdu vkusně a pečlivě, určitě i odborně. Tehdejší znalci přírody včetně energie krajiny věděli své. Architekti a malíři pak „dali“ těmto stavbám živou duši. Klášter Nejsvětější trojice začali stavět dle některých pramenů již ve 12. století. Na stavbě a opravách během dlouhé doby své existence se podíleli taktéž mniši ze sousedního kláštera Sretenje.

Sretenje monastery


První zmínka o tomto klášteru pochází již z počátku 16. století a v minulosti se zde nacházela nejrozsáhlejší knihovna ze všech místních klášterů. Krásnější místo pro stavbu tohoto klenotu uprostřed hor zřejmě už nešlo najít. Při pohledu na něj z vrcholu hory Kablar budete mít jediné přání: být tam co nejdříve. Klikatá cesta nahoru lesem je jako z pohádky, pohádkově krásné budou i pocity na místě samotném. Nechte se prosím překvapit, co všechno tu na Vás čeká.

Pastva pro oči i duši


Mnohými je tato hornatá oblast s kláštery nazývána srbským Athosem, a to kvůli svaté hoře Athos v Řecku s okolními kláštery. Zdejší řády jsou však jak mužské, tak i ženské a ženy do této lokality na rozdíl od té řecké přístup mají. To, co tu můžete zažít a vnímat, zde mezi horami, v nádherné přírodě a za zdmi klášterů, se slovy dá těžce vystihnout. Každé použité slovo by totiž někam směřovalo, něco ohraničovalo. Toto místo si zaslouží víc. “Mlčeti zlato” zde platí dvojnásob. Není třeba mluvit a “není” o čem psát. Jde o to tady, byť třeba jen na chvíli, pobýt, na tomto magickém místě uprostřed přírody. Zastavit se a rozjímat. Ať už jste věřící v nějakého Boha či nikoliv, čas strávený zde může být ještě o úplně něčem jiném, než o víře samotné.

Fotogalerie

Pravoslavné kláštery


Destinace navazující na výlet
do Údolí pyramid.
.


Termín:
26.07. - 28.07.2024

Program ke stažení ZDE

Cena: 3750 CZK

Rezervováno: 8/12

Objednat

Výhody cestování s

:


 • bohaté zkušenosti –> více než 100 uskutečněných poznávacích cest
  do Bosny a Hercegoviny, Srbska, Makedonie a Černé Hory
 • pestrá nabídka výletů různého zaměření do nejzajímavějších míst
  v těchto zemích, taktéž i v České republice, Itálii a Německu
 • Prožití si svého snu & Výlet na přání –> více informací ZDE
 • komfortní ubytování na vysoké úrovni vůči navštíveným destinacím
 • intenzivní programy od rána do noci
 • sebepoznávání na úrovni fyzické, emoční, mentální a duchovní
 • skupinové setkání s dalšími srdečnými a pohodovými lidmi
 • počet lidí ve skupině u výletů do Černé Hory je maximálně 8
  počet lidí ve skupině u všech ostatních výletů je maximálně 12
  minimální počet je 6
 • mnohaleté zkušenosti s vedením týmů a skupin
 • profesionální a individuální přístup
 • speciální Věrnostní program –> více informací ZDE
 • bezpečnostní a technická podpora díky GARMIN Fenix 6X PRO Solar