Rtanj

Rtanj


Jedná se o nejvyšší horu v srbských Karpatech. Byly zde naměřeny stejné fyzikální veličiny jako na bosenské Pyramidě Slunce či Cheopsově v Egyptě, tudíž je vnímána taktéž jako pyramida. Přírodní i vědecký fenomén, který archeology a vědce nenechává spát. Samotný výstup až na vrchol a výhledy z něj jsou opravdu fascinující.

Třístěnná pyramida


Rtanj patří mezi pyramidy, jež není vybudována z kamených bloků či megalitů, ale precizní úpravou přírodního kopce. Nejvíce se svou strukturou podobá pyramidám nacházející se v Tibetu. Už z dálky je v rámci rovinaté pláně zřetelná její nepřehlédnutelná majestátnost a dokonalý geometrický tvar, což uchvátí každého návštěvníka hned při prvním kontaktu s ní. Díky svému tvaru se chová energeticky jinak než čtyřstěnné pyramidy. Dle geologických zjištění jsou v ní podzemní vertikální i horizontální chodby včetně komor. Rtanj je opředena záhady a tajemnem včetně výskytu paranormálních jevů.

Záhady, záhady, záhady


Arthur Charles Clark před mnoha lety napsal, že Rtanj není obyčejná hora, ale pyramida ukrytá v ní... Nazval toto místo pupkem světa a je dle něj nejstarším výtvorem na Zemi od nějaké pradávné civilizace. Výzkumy zde prováděl společně s NASA, která však údajně zjištěné informace tají. V 80. letech minulého století se zde prováděl průzkum pod dohledem vlády tehdejší Jugoslávie. Bylo zde zjištěno něco, což vedlo k zabetonování určitých přístupových míst do pyramidy...

Šiljak – 1.565 m.n.m.


Takto je pojmenován vrchol hory – pyramidy, kde se nachází pozůstatek pravoslavné kaple. Výhledy do okolního údolí jsou opravdu úchvatné. Výstup až sem se dá zvládnout pohodovou a nenáročnou chůzí za necelé 4 hodiny, sestup je rychlejší, přestože není kam spěchat. Celodenní výlet až na tento vrchol, ale zároveň i do hloubi Vašeho nitra, si zde užije každý. Opravdová Krása.

Posvátná geometrie


Další vrcholy blízkých “kopců” se jmenují Kusak (1.300m.n.m.) a Baba (1.040 m.n.m.). Vzdálenosti mezi sebou a dalšími místy či délky hran jsou vyjádřeny iracionálními nekonečnými čísly (nelze vyjádřit zlomkem). Nalezneme zde i Fibonacciho spirálu. A taktéž Zlatý řez, číslo Pí, poměr 4:2:1. Takto dávní stavitelé zakomponovali do svých staveb nekonečnost, nesmrtelnost a věčnost. Úchvatné, úctyhodné a tajemné zároveň.

Voda


Další zajímavostí a důkazem vysoké úrovně znalostí a vyspělosti pradávné civilizace je geometrický tvar samotné hory. Dle měření Vojenského geografického ústavu z Bělehradu bylo zjištěno, že úhly, které mezi sebou svírají hrany pyramidy, jsou totožné s úhly v molekule vody... 105°/105°/150°. Navíc, pod horou protékají 3 velké podzemní řeky a korespondují s okolními jezery. Pyramidy mají mnohem větší energetickou účinnost, pokud k ní mají “přístup”. Ať už ve vodních nádržích pod pyramidou nebo v ní, v řekách, jezerech či ve vlhkém vzduchu podzemních labyrintů.

Bioenergie


PIP kamera (polycontrast interference photography) dokáže skenovat okolní bioenergii a barevně vyznačit její „strukturu“. Energetické pole nad běžným kopcem či horou je neměnné, horizontální. Kdežto nad umělou pyramidální stavbou či energeticky aktivním místem je tato bioenergie “poskládána” svisle.

Fascinující fyzika


Byla zde potvrzena přítomnost skalárních vln (podélné elektrické vlny), které se svými vlastnostmi neslučují s naukou v učebnicích... Demonstracemi lze totiž prokázat, že se tyto vlny šíří daleko rychleji než světlo, umožňují bezdrátový přenos elektrické energie a princip zasílení energie (do přijímače přichází více energie než vysílač vyšle). Již před více jak 100lety Nikola Tesla změřil totožné vlnové vlastnosti. Na Rtanji bylo naměřeno taktéž elektromagnetické pole s frekvencí 28 kHz a ultrazvuk 28-34 kHz. Stejné veličiny a frekvence, jež byly potvrzeny na Pyramidě Slunce v Bosně. Ultrazvuk i na Cheopsově pyramidě v Egyptě.

Další téma na zamyšlení


Rtanj vykazuje magnetické a gravitační odchylky, a proto z bezpečnostních důvodů nad ní nesmí létat letadla. V Srbsku patří mezi 3 místa s největší magnetickou anomálií (bipolární). Zajímavostí je, že pokud je nebe v okolí pyramidy zatažené i v rozsahu několika desítek kilometrů, nad Rtanj svítí slunce. A pokud je jasno, tvoří se mraky jako první zde. Což koresponduje se zařízením, které Wilhelm Reich vynalezl a testoval...

Atraktivní místo


Stavby s určitou důležitostí pro lidstvo byly stavěny na speciálních místech, které měly a mají svůj skrytý a posvátný význam. Tvoří specifické křivky, siločáry, Ley-lines. Vytváří tak hustou energetickou síť podporující energii daného místa a zároveň celé Zeměkoule. Rtanj na této energetické dráze taktéž leží. Od r. 2013 se zde pořádají setkání a mezinárodní vědecké konference, kterých se zúčastňují archeologové, experti a vědci z celého světa. O této tajemné hoře se zmiňuje i Dr. Sam Semir Osmanagich, archeolog a vedoucí projektu bosenského Údolí pyramid.

Fotogalerie

Rtanj


Destinace navazující na výlet
do Údolí pyramid.
Součástí je i návštěva
Nikola Tesla Museum.
Samostatně neprodejné.


Termín:
23.09.2018 - 25.09.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 2500 CZK

Rezervováno: 0/16

Objednat

Výhody cestování s energiesrdce:

  • bohaté zkušenosti – více jak 30 návštěv Bosny a Hercegoviny, Srbska a Makedonie
  • pestrá nabídka výletů různého zaměření do nejzajímavějších míst v těchto zemích
  • intenzívní programy od rána do noci
  • sebepoznávání na všech úrovních (fyzicky, mentálně, emočně a duchovně)
  • skupinové setkání s dalšími zajímavými a podobně naladěnými lidmi
  • počet lidí ve skupině je max. 16, a to včetně mne
  • dlouholeté zkušenosti s vedením týmů a skupin
  • profesionální a individuální přístup