Pravoslavné kláštery

Pravoslavné kláštery


Pokračování v duchovní cestě a v energiích tajemných míst. A zároveň nejintenzivnější podívání se do svého nitra. Na tomto fascinujícím místě, v pohoří Ovčar-Kablar, se nachází desítky klášterů pocházející z doby od 14. století. Jejich umístění ve zdejších horách, na úbočí svahů či ve přímo skalách jsou opravdovým misrovským dílem. Budou Vás přitahovat svou nepopsatelnou krásou. Odlehlostí i decentností. Návštěva některých klášterů pak bude hlubokým zážitkem na celý život.

Pohoří Ovčar-Kablar


Jedná se o členitou a kopcovitou oblast, se strmými a skalnatými svahy hor, vytvářející soutěsku. V jejím údolí protéká řeka Západní Morava a nad ním ční Ovčar (985 m.n.m.) a Kablar (889 m.n.m.). Nižší, ale o to hezčí vrchol zdoláme a naskytne se nám nádherný výhled do této rokle – tak je tato oblast taktéž nazývána. Z vrchu Vás uchvátí nejdříve klikatící se tok řeky, ale pak i spousta klášterů na specifických místech. Jsou nepřehlédnutelné, budete je mít před sebou jako na dlani.

Chrám sv. Sávy


V hornatém a o to hůř přístupném terénu tohoto pohoří mistrně umístili a zároveň ukryli tyto pravoslavné kláštery tehdejší stavitelé, neboť je stavěli v době Osmanské říše (Turci, muslimové). Bylo jich zde postaveno asi 300, dodnes se jich však zachovalo asi jen třicet. Umístění nejen tohoto svatostánku mluví za vše. Vždy se jedná o dokonalé místo, nádhernou kombinaci dané přírodní lokality a umu stavitelů. Opravdu fantastické scenérie.

Pravoslavná církev


Přibližně prvních 1.000 let byla křesťanská církev jednotná. Později se však v Západořímské a ve Východořímské říši (Byzantská říše, posléze Osmanská) vyvíjela už rozdílným způsobem. V rámci těchto dvou církevních směrů docházelo k neshodám, což vyvrcholilo v r. 1054 a vedlo k rozdělení prvotní církve - tzv. Velké Schizma. Jako hlavní důvod se uvádí detail v učení o nejsvětější Trojici tzv. filioque, dnes se však zmiňuje i boj o moc. Vedle církve římskokatolické tak nově vznikla pravoslavná církev, nazývána též východní či ortodoxní. Nejpočetnější dnes je církev ruská, řecká, rumunská, srbská a bulharská.

Pravoslavná víra


Je odvozena z křesťanské víry v Jeruzalémě, ale je i ovlivněna z Konstantinopolu (dnešní Instanbul) ve Vychodořímské říši. V obou učeních se nenachází žádné zásadnější rozdíly v pojetí víry. Liší se v samotném pojetí církve. Jedná se o společenství 15-ti samosprávných církví řízených vlastním nejvyšším představitelem, a to buď patriarchou nebo arcibiskupem, narozdíl od centralizované západní římskokatolické církve v čele s papežem. Samotný obřad (liturgie) je spíše zpívaný, v kostelech se při něm stojí. Nejsou zde sochy, zdi zdobí četné ikony a zajímavostí je ikonostas.

Nikolje monastery


Klášter pocházející z 15. století a patří mezi ty nejstarší zachované, ne-li nejstarší. Malebná oáza klidu poblíž řeky a zároveň jiný svět za zdmi a bránou tohoto posvátného místa. Spousta maličkostí Vás tu zpomalí až zastaví, i ten čas tam najednou začne plynout jinak. Každé místo tady má svou specifickou energii a sílu. Krásu. Pokud rádi pozorujete, budete nadšeni.

Sretenje monastery


První zmínka o tomto klášteru pochází již z počátku 16. století a v minulosti se zde nacházela i nejbohatší knihovna ze všech místních klášterů. Krásnější místo pro stavbu tohoto klenotu uprostřed hor zřejmě už nešlo najít. Při pohledu na něj z vrcholu hory Kablar budete mít jediné přání: být tam co nejdříve. Ohromí Vás už z dálky, místo samotné ani nemluvě. Klikatá cesta nahoru lesem je jako z pohádky, pohádkově krásné budou i pocity až tam nahoře. Nechte se překvapit, co všechno tu na Vás čeká.

Pastva pro oči i duši


Mnohými je tato hornatá oblast s kláštery nazývána srbským Athosem, a to kvůli svaté hoře Athos v Řecku a okolními kláštery. Zdejší řády jsou však jak mužské, tak i ženské a ženy do této lokality na rozdíl od té řecké přístup mají. To, co tu můžete zažít a vnímat, zde mezi horami, v nádherné přírodě a za zdmi klášterů, se slovy dá těžce vystihnout. Každé použité by totiž někam směřovalo, něco ohraničovalo, ale toto místo si zaslouží víc. Právě proto je možná tak specifické, že “mlčeti zlato” zde platí dvojnásob. Opravdu není třeba mluvit. A “není” o čem psát. “Jen” tu, byť na chvíli a uprostřed přírody, být, zastavit se a rozjímat. Ať už jste věřící v nějakého Boha či nikoliv, pobyt zde může být ještě o úplně něčem jiném, než o víře samotné.

Fotogalerie

Pravoslavné kláštery


Destinace navazující na výlet
do Údolí pyramid.
Samostatně neprodejné.


Termín:
01.04.2018 - 03.04.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 2500 CZK

Rezervováno: 8

Objednat

Výhody cestování s energiesrdce:

  • bohaté zkušenosti – více jak 30 návštěv Bosny a Hercegoviny, Srbska a Makedonie
  • pestrá nabídka výletů různého zaměření do nejzajímavějších míst v těchto zemích
  • intenzívní programy od rána do noci
  • sebepoznávání na všech úrovních (fyzicky, mentálně, emočně a duchovně)
  • skupinové setkání s dalšími zajímavými a podobně naladěnými lidmi
  • počet lidí ve skupině je max. 16, a to včetně mne
  • dlouholeté zkušenosti s vedením týmů a skupin
  • profesionální a individuální přístup