Údolí pyramid

Údolí pyramid


Bosenské údolí pyramid se nachází ve městě Visoko, přibližně 30 km od Sarajeva. Přestože archeologické vykopávky a vědecké výzkumy byly započaty již v r. 2005, o tomto magickém místě se téměř nemluví. Byly zde objeveny nejstarší a nejvyšší pyramidy na světě. A taktéž nejrozsáhlejší síť podzemních tunelů, jenž jsou prozatím odkryty jen z části. Přesto však i několik stovek metrů těchto labyrintů nabídne každému návštěvníkovi mnohem víc, než si vůbec dokáže představit.

Pyramidy


Nachází se zde Pyramida Slunce, Měsíce, Lásky, Draka a Chrám Matky Země. Díky archeologům, vědcům a expertům z celého světa máme dnes spoustu nových informací, které však mění to, co jsme se o pyramidách naučili či co se o nich píše. Čím dříve na tohle všechno zapomeneme, tím lépe budeme schopni vnímat tyto nové poznatky, o kterých většina z nás ještě nedávno vůbec netušila. “Historii je nutné přepsat.” To tvrdí Dr. Sam Semir Osmanagich, který za tímto projektem stojí.

Dr. Sam Semir Osmanagich


Profesor antropologie na americké univerzitě v Bosně, člen Ruské akademie přírodních věd v Moskvě, člen archeologické společnosti v Egyptě. Doktorát získal za studium Mayské civilizace. Založil Nadaci Archeologický park „Bosenská pyramida Slunce“. Bojoval a možná ještě bojuje s velkou částí archeologického světa, včetně nejvyšších představitelů v Evropě a Egyptě. Soudil se i se státem Bosna a Hercegovina a soudní spor po několika letech vyhrál. Zpočátku mu nikdo nevěřil a jeho práce byla zpochybňována. Dá se říci, že někteří ji zpochybňují dodnes. Veřejně celou tuto nepříjemnou zkušenost popisuje a jmenuje konkrétní osoby ze světa archeologie a egyptologie, kteří se ho snažili zastavit. Nenechal se však odradit a na vlastní pěst pokračoval dál s podporou mnoha vědců z celého světa a návštěvníků, kteří do Údolí pyramid jezdí. Díky tomu všemu zde natáčely své dokumenty různé televizní a filmové společnosti z celého světa, mj. i NATIONAL GEOGRAPHIC či HISTORY CHANNEL.

Pyramida Slunce


Tato pyramida s výškou 220 metrů je nejvyšší pyramidou na světě. Okolní terén, který ji u základny zahaluje, její skutečnou výšku snižuje – uvádí se totiž až 360 metrů. Bílá pyramida v Číně měří okolo 300 metrů, Cheopsova pyramida v Egyptě 147 metrů, magický Tikal v Guatemale má nejvyšší pyramidu s 96 metry a Pyramida Slunce v Teotihuacanu měří 70 metrů. Přesnost orientace Pyramidy Slunce v Bosně vůči kosmickému severu je jen 0°0‘12‘‘, čímž je nejpřesněji takto zaměřenou stavbou na světě.

Struktura Pyramidy Slunce


Jedná se o přírodní kopec, který byl vyspělou civilizací upraven tak, aby splňoval vlastnosti pyramidy (tvar, orientace, bioenergie). Navíc je opláštěný několika vrstvami „betonových“ bloků. Tento „beton“ bez použití cementu je dle mnoha laboratorních testů daleko tvrdší než v současnosti námi vyráběný beton s použitím chemických a technologických přísad. Mezi vrstvami tohoto betonového opláštění byly nalezeny zkameněliny listí. Dle radiokarbonové metody, kterou se dá určit stáří biologického materiálu, bylo zjištěno, že Pyramida Slunce je stará cca 29.000 let... Kalibrovaná metoda, která tento starý časový údaj s určitou odchylkou a nepřesností ještě přepočítává, udává stáří 34.000 roků! Jaká civilizace pyramidu stavěla, je další otázkou bez odpovědi.

Nudná fyzika?


Fyzikové a elektroinženýři ze Srbska, Chorvatska, Finska, Francie a Itálie změřili na vrcholu této pyramidy elektromagnetický paprsek, který je široký 4,5 metru. Jedná se o elektromagnetické pole o frekvenci 28 kHz a ultrazvuk o téže frekvenci. Tyto frekvence podporují levitaci. V této kombinaci a stálosti se v přírodě nevyskytují. Další zvláštností tohoto fenoménu je, že s rostoucí vzdáleností od pyramidy je síla signálu vyšší, což je až neuvěřitelné. V dnešní době takovou technologii totiž vůbec nemáme --> non-hertziální technologie. Uvnitř pyramidy je zřejmě umístěn generátor ne přírodního původu, který dokáže tyto frekvence tvořit. Ví se, že je uložen v hloubce cca 2,5 km a není v kolmici s vrcholem – oproti této fotomontáži. Novým objevem je přítomnost skalárních vln. Vlny šířící se rychleji než světlo! a umožňující bezdrátový přenos energie. Na celé pyramidě byl detekován i infrazvuk o frekvenci 7,83 Hz (Schumannova rezonance).

Pyramida Měsíce


Je mladší než Pyramida Slunce. Dle výsledků radiokarbonové metody, kterou se zkoumal biologický materiál nalezený mezi dvěmi vrstvami terasy, bylo určeno stáří Pyramidy Měsíce na cca 12.000let. Je vysoká 190 metrů a vytváří společně s Pyramidou Slunce a Pyramidou Draka jeden rovnostranný trojúhelník. Druhý, menší a umístěný uvnitř tohoto většího, je tvořen Pyramidou Lásky, Chrámem Matky Země a bodem na řece Fojnica. Uprostřed toho všeho je nultý bod celého Údolí, bod, odkud energie proudí po spirále. Jedná se o posvátnou geometrii, kterou stavitelé pyramid moc dobře znali. V den letního slunovratu, 21. června, stín Pyramidy Slunce vytvoří vedle Pyramidy Měsíce stejně vysokou pyramidu, a to před západem slunce. 21. srpna, opět v podvečerních hodinách, stín Pyramidy Slunce zahalí přesně celou Pyramidu Měsíce.

Struktura Pyramidy Měsíce


Tato pyramida je pravděpodobně celá uměle postavená. Po obvodu a taktéž na horním platu jsou viditelné terasy z pískovce. Sloužily zřejmě ke shromažďování vody, kterou pyramidy jako energetické stavby potřebují. Voda z těchto teras stékala dovnitř a vytvářela tak podzemní nádrž. Čím více vody zde bylo zachyceno, tím lépe. Proto se pyramidy kdekoliv na světě stavěly v blízkosti vody, ať už u řeky, jezera či jiného vodního zdroje. Na výrobu těchto teras (celé pyramidy) posloužilo obrovské množství pískovce z nedalekého lomu, který se opracoval na kusy mající pravidelný tvar – „zámková dlažba“. Analýzou pískovce na pyramidě však bylo zjištěno, že je tvrdší a má menší nasákavost vody než ten původní v lomu. Tohle všechno poukazuje na činnost nějaké pradávné vyspělé civilizace.

Podzemní labyrinty


Jsou součástí každého pyramidálního komplexu na světě. Ty zdejší vedou celým údolím až k jednotlivým pyramidám a navíc v několika etážích. Vzdálenost od vstupu do labyrintu (Ravne1) k Pyramidě Slunce je cca 3km. Až tam chtějí lidé z Nadace, archeologové, vědci, ale i skupina dobrovolníků a nadšenců z celého světa dojít. Z mnoha desítek kilometrů podzemních chodeb je veřejnosti v současnosti přístupno cca 2km.

Důmyslný systém


Labyrinty byly vytvořeny v slepenci. Ten se zde začal formovat před cca 30.000 lety pravděpodobně díky nějaké obrovské katastrofě, záplavě či potopě. A v této ztvrdlé usazenině, složené hlavně z kamení a písku, začala hloubit chodby nějaká vyspělá civilizace. Vytvořili důmyslný energetický a ozdravný systém, síť chodeb a komor, které díky přirozené ventilaci, zvýšené koncentraci kyslíku, stálé teplotě, přítomnosti bioenergie!!!!, pitné vody a různých fyzikálních veličin umožňovaly i případné přežití v podzemí. Pobyt v podzemí má léčebný a harmonizační účinek, který byl medicínsky prokázán. A který mnoho lidí i v mém okolí může povrdit. Navíc v labyrintu nebylo naměřeno žádné škodlivé kosmické či radiační záření, což neblaze ovlivňuje naše tělo. Zdejší prostor je opravdu výjimečný. Tělo zde není ničím zatěžováno, čímž šetří svou vnitřní energii a může tak rychleji nastat sebeléčivý či sebeobnovující proces s podporou všech dalších již zmíněných aspektů. Dokonalé.

Tajemství


Takto vytvořené labyrinty však někdo před cca 5.000 lety zasypával. Buď chtěl něco v Pyramidě Slunce ochránit, něčemu zabránit anebo možná i oslabit funkčnost celého systému. A třeba je za tím ještě úplně něco jiného... Nevíme. Každou odbočku do další části labyrintu zčásti zavezl sypkým zásypem a na konec tohoto zásypu poskládal kamennou zeď. Suchou zeď, bez pojivého materiálu, mnohdy téměř kolmou. Jaké objevy a nové skutečnosti nás za nimi čekají? Za „zdmi“, kam cca 5.000 roků nikdo nevkročil?

Megality


V chodbách se nachází několik výtvorů vyspělé pradávné civilizace z doby minimálně před cca 30.000 lety. Hmota s vlastností keramiky vážící od půl tuny až po několik desítek tun a mající uvnitř krystal (detekovaný georadarem). Ten se díky energii, kterou nese spodní voda podzemního řečiště přímo pod megalitem, rozvibrovává a vytváří tak elektromagnetické pole o frekvenci 28 kHz a ultrazvuk o stejné frekvenci. Dvě veličiny detekované např. na vrcholu Pyramidy Slunce či na pyramidě Rtanj v Srbsku.

Možná teorie


Díky všem těmto nálezům, měřením, radiokarbonové metodě a dalším zjištěním připadá do úvahy tato varianta: Megality vyrobila pravděpodobně nějaká stará vyspělá civilizace, před více než 30.000 lety a umístila je na povrch zemský. Na určitých speciálních místech, ve vztahu k podzemní vodě a možná i ve vztahu jeden k druhému. Poté došlo k obrovské potopě. Buď ta samá anebo další civilizace v této zpevněné naplavenině vytvářela labyrinty a třetí civilizace, před cca 5.000 lety, tyto labyrinty zavážela. Ale proč? Co je uvnitř Pyramidy Slunce?

Záporné ionty


Jedná se o částice s jedním elektronem navíc, říká se jim taktéž vzdušné vitamíny. Jsou pro naše tělo a jeho orgánové soustavy opravdu prospěšné. Čím více času trávíme mimo klimatizované kanceláře a znečištěné města a jsme ve volné přírodě, o to víc se s nimi „setkáme“. Dýcháme je, vstřebávají se kůží. Čím více těchto iontů v prostředí bude, tím více budeme zdravější, spokojenější, klidnější. V lednu 2013 bylo u vchodu do labyrintu naměřeno 400 záporných iontů na kubický centimetr, což je běžný údaj této koncentrace poblíž města / přírody. Uvnitř labyrintu však byla naměřena hodnota 18.000!! V červenci 2014 jsem měl možnost být u měření a displej měřícího přístroje ukazoval 32.000 těchto zdraví užitečných iontů. Dle informace od p. Osmanagiche jich bylo v květnu 2016 naměřeno průměrně 50.000... Místy až 70.000! Zřejmě díky pracem na obnovení původní rozsáhlosti labyrintu se energie a síla zdejšího prostoru zvyšuje. Několik příkladů účinků těchto iontů na náš organismus ke stažení ZDE

Bovis jednotky


Alfred Bovis, francouzský vědec a fyzik, pojmenoval jednotky energetické kvality prostředí, lidí a potravin. Zdravý člověk má okolo 7.500 Bovis jednotek. Čím více těchto jednotek má prostředí, ve kterém žijeme a mají potraviny, které jíme, tím lépe. Dle výzkumu je místo nad 10.000 těchto jednotek už výjimečné. V lednu 2013 jich bylo na jednom místě v labyrintu naměřeno 40.000... Přitom energeticky nejsilnější místo na Zemi v té době bylo v Tibetu, a to “jen” 14.000 jednotek. V květnu 2017 bylo v labyrintech, opět na jednom místě, naměřeno 85.000 Bovis jednotek!! Síla. Pokud vstoupíte do labyrintu, ctěte prosím tento prostor a chovejte se co nejvíce pokorně. Vnímejte své pocity či fyzické projevy. Tělo si samo řekne a dá Vám najevo, co mu vyhovuje či co už ne. Buďte co nejvíce upřímní a pravdiví sami k sobě, neboť tento unikátní prostor je víc a víc silnější. Není to žádný závod a není to ani o kvantitě. Někdy méně znamená více. Snad je to srozumitelné.

Náš vývoj


Pobyt v labyrintu má blahodárný vliv na naše fyzické, emoční a myšlenkové tělo a taktéž na náš spirituální vývoj. O těchto už i vědecky prokázaných záležitostech mluví čím dál častěji HeartMath, Firstbeat, Vedapulse, čínská medicína a další. Nejsme jen z masa a kostí, jsme duchovní a světelné bytosti složené z těchto 4 složek. Každá je stejnou měrou důležitá a s ostatními propojená. Ať už meditujeme či nikoliv, pobyt v tomto energiemi nasyceném prostoru má pro každého, kdo se tam svobodně rozhodne jet, nedocenitelný význam a smysl. Schumannova rezonance (7,83 Hz), původní frekvence naší Zeměkoule, ale i naší duše při narození, nás v labyrintech podpoří. Převibruje. Je přítomna zde i na Pyramidě Slunce. Je docela možné, že spoustu věcí, které složitě a možná i zdlouhavě řešíme, pochopíme. Anebo dostaneme návod či odpověď na naše otázky, jak šťastně a spokojeně žít zde, na Matce Zemi.

Videa:


VALERIJ UVAROV a PETER STANĚK - sledování ZDE
MY TECHNO LAB - sledování ZDE
TAJEMSTVÍ PYRAMID - sledování ZDE
ALTERNATIVNÍ POHLED NA PYRAMIDY - sledování ZDE
AŽ SE VZBUDÍ ATLANŤANÉ - sledování ZDE
OKEM BOHA HORA - sledování ZDE

Fotogalerie

Údolí pyramid


Výlet, který lze prodloužit o:
Jahorina


Termín:
01.03.2018 - 04.03.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 3/16

Výlet, který lze prodloužit o:
Pravoslavné kláštery
(Velikonoce)


Termín:
29.03.2018 - 01.04.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 10/16

Výlet, který lze prodloužit o: Uvac
Nikola Tesla Museum


Termín:
12.04.2018 - 15.04.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: PLNĚ OBSAZENO

Výlet, který lze prodloužit o:
Una National Park
(rafting)


Termín:
25.04.2018 - 28.04.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 10/16

Výlet, který lze prodloužit o: Tara National Park
Nikola Tesla Museum


Termín:
24.05.2018 - 27.05.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 3/16

Výlet, který lze prodloužit o:
Sutjeska National Park
(stanování)


Termín:
21.06.2018 - 24.06.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 0/16

Výlet, který lze prodloužit o:
Prenj


Termín:
23.08.2018 - 26.08.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 0/16

Výlet, který lze prodloužit o: Rtanj
Nikola Tesla Museum


Termín:
20.09.2018 - 23.09.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 0/16

Výlet, který lze prodloužit o:
Una National Park
(bez raftu)


Termín:
18.10.2018 - 21.10.2018

Program ke stažení ZDE

Cena: 5000 CZK

Rezervováno: 0/16

Objednat

Výhody cestování s energiesrdce:

  • bohaté zkušenosti – více jak 30 návštěv Bosny a Hercegoviny, Srbska a Makedonie
  • pestrá nabídka výletů různého zaměření do nejzajímavějších míst v těchto zemích
  • intenzívní programy od rána do noci
  • sebepoznávání na všech úrovních (fyzicky, mentálně, emočně a duchovně)
  • skupinové setkání s dalšími zajímavými a podobně naladěnými lidmi
  • počet lidí ve skupině je max. 16, a to včetně mne
  • dlouholeté zkušenosti s vedením týmů a skupin
  • profesionální a individuální přístup